När vi fått din anmälan

Sätt in anmälningsavgiften 1000 kr på postgiro 296411-2 (JARA AB) i samband med att du sänder in anmälningsblanketten.

Resterande avgift är vi tacksamma om du sätter in senast en vecka före din ridlägervistelse.

Utrustningslista finns på förstasidan, och vägbeskrivning finns unter Kontakt.